08.10.2018

GEOLFstyremøte 08.10.18

Tilstede: Birgit B. Dokk, Styreleder. Therese Kjersem, nestleder. Karl-Håkon Eriksen, Økonomiansvarlig. Vibeke Uthaug, ITV Bachelor. Kristina Jahre Simonsen, PR-ansvarlig. Maria Buhaug, Fagansvarlig. Ellen-Margrete Schjetlein, EGEA-kontakt 2. Vilde Camilla Bullgård, EGEA-kontakt 1, Kristina Ramberg, Eventansvarlig, Ida Marie Fladseth Aarøe, Styremedlem/potet.

Tid: kl 10:15

Sted: GEOLFkontoret

Saksliste:

 1. GEOLFs vedtekter

Disse er ikke blitt gjort noe med siden 2011 og er særdeles utdatert. Vibeke og Birgit ser litt på hvilke endringer som bør gjøres og presenterer dette.

 • Vi har gått gjennom vedtektene og skrevet forslag til endringer
 1. Allmøte
  • Foreslåtte datoer: onsdag 21 november
  • Helst avholdes på ettermiddagen etter undervisning (16:15)
  • Pizzasøknad (Karl-Håkon)
  • Invitasjon minst to uker før
  • Vibeke fikser vedtektene – rekrutterer flere ved behov – skal være fikset i løpet av uke 43
  • Kristina S har ansvar for å
   1. Lage plakat
   2. Ansvar for å lage arrangement
   3. Hør med Victoria siden ITV master skal velges
   4. Booke rom
  • Forslag til at ITV poster et innlegg om arbeidsoppgavene sine på nettsiden
 2. Geogalla
  • Sender søknad for lokale fredag 1, 8 eller 15. mars. Helst i uke 9, 1 mars.
  • Pynter på forhånd, ordner buss, lager budsjett (Kristina R)
  • Lokale – Studenterhytta
  • Styret skal være med å rydde dagen etterpå mot kompensasjon på billettene
  • Må finne 4 personer som bidrar til vakthold og servering, helst ikke GEOLF-medlemmer
 3. Allidrett
  • Forslag: 1-2 ganger i måneden hvor vi leier en gymsal
  • INNEBANDY yey, kanonball etc.
 4. EGEA
  • Foreslått dato: 9 november
  • 50 kr inngang – betaler for «lokale» og resten går til EGEA
  • Planlegger utveksling til St. Petersburg og Malta
  • Tur til Finland i høst
 5. Forslagsboks
  • Forslag til å endre navn til Ferdafolk – veldig fint forslag, men å endre navn vil føre til mye arbeid med tanke på re-branding, pluss at tidligere studenter har kjennskap til GEOLF fra før

7.  Annet

 • GEOLFstudenter i GEOGunivserset er ikke en offisiell kanal for linjeforeningen
 • Geir globus burde ikke dele ting på denne siden, må dele innlegg som privatpersoner
 • Geoween 2 november
  • Prisene er i orden
  • Kristina bestiller fra Pizzabakeren
  • Påmelding innen 26 oktober til Karl-Håkon (bindende påmelding)
  • Styret har pyntevors
  • Kristina R og Kristina S har ansvar for blesting
 • Neste Geoquiz
  • Eventuelt på GRÅ (Maria sjekker) eller Ladejarlen
 • Sosialt innad i styret – Hyttetur til Bymarka, julebord, spillkveld og styrefest
  • Høre om noen utenfor styret kan tenke seg å arrangere geoquiz da styrefesten faller på samme dag