Møtereferat

På styremøtet 17. September 2018 vedtas det at møtereferatene herved skal publiseres på Geolf.org, etter et ønske i forslagboksen. Her unger vil du finne referat fra alle styremøter f.o.m denne datoen.