ITV

Instituttillitsvalgte for høsten er Vilfrid Hjemdahl og Edvard Fåkvam.

Vi er tilgjengelige på studentrådskontoret (bygg 2, nivå 3) på torsdager kl. 14:10 til 16:10. På grunn av Covid-19 er studentrådskontoret stengt for besøkende, men vi er tilgengelige på facebooksiden «Studentrådet SU ved NTNU» og på mailen ktrvakt@gmail.com i tidsrommet 10:10-16:10 alle dager.

Hvem vi er og hva vi gjør:
Instituttillitsvalgte er valgt av geografistudentene til å representere dere i møter med ledelsen på Institutt for geografi og i Studentrådet SU.

  • Sammen med Geografisk Fagutvalg passer vi på at studentene blir hørt i saker som behandles på Institutt for Geografi, ved å delta på møter på instituttnivå
  • Vi tar klagesakene når det gjelder din studiehverdag
  • Vi tar saker videre til allmøtet, studentrådet, instituttet eller fakultetet
  • Vi assisterer deg i å finne riktig sted å henvende deg hvis du ikke finner fram selv

Vi har taushetsplikt!

I studentrådet diskuteres og vedtas saker som gjelder vårt fakultet og Dragvoll. Det jobbes også mye med sentrale saker på NTNU, fra NTNU-styret og Studenttinget.

Linker:
Studentrådet SU

ITV på facebook

En kommentar om “ITV

Kommentarer er stengt.