EGEA

egealogo

EGEA står for European Geography Association for students and young geographers. EGEA Trondheim er en del av GEOLF, og utgjør med det GEOLFs internasjonale del. Vi er glad for å kunne være med i en europaomfattende organisasjon som ønsker å bygge broer gjennom et flerkulturell Europa gjennom et fag som er så mye mer enn kun en «beskrivelse av jorden». Gjennom EGEAs arrangementer får en nye perspektiver på geografifaget, og også utvidet sin sosiale og kulturelle horisont.

Ved årskongressen i Romania i september 2010 ble Trondheim «approved» som en enhet av EGEA. Siden da har geografistudenter fra Trondheim deltatt på utvekslinger med Helsinki, Amsterdam, Mainz, Wien og Lviv, en rekke kongresser og andre arrangementer. Selv har vi de siste vintrene arrangert ”Trondheim Winter Week”.

Ytterligere informasjon om hva EGEA egentlig er og hva som foregår i EGEA Trondheim finner du på entity-siden.

 

DSC03028
Fra regionalkongressen for North & Baltic – regionen 2017


EGEA’s statutt (på engelsk)