Styremøte 2.12.2021

Nyttårsball:

 • Lokalet vi har er bare for 60 personer
 • Nytt lokalet?
 • Mat inkludert i lokalet eller bestille noe mat?
 • Freidig lokale? Hytte i Bymarka.
 • Bruke lokalet vi har fra før til en annen type fest.
 • Åre, Oppdal skitur?
 • Informere studentene om kontoret med en dag der vi lager gløgg og spiser pepperkaker og juleverksted.  9. desember kl 11:00 – 14:00 på Geolf kontoret.
 • Akedag på Skistua
 • Styregensere på nyåret.
 • Prøve få mer faglig arrangementer.

03.09.2019

Innkalling til styremøte 03.09.2019

Tid: 15:15 – 17

Sted: GEOLFkontoret

Kosansvarlig: Birgit

Møtt på møte: Ingvild, Birgit, Jøran, Sondre, Daniel, Vibekke, Ingeborg, Aslaug.

Saksliste (med forbehold om endringer)

 1. Forventninger til styreperioden
  Vi forventar at når sakar blir tatt opp i facebook sida til styre er vi aktive å svarar. Vi forventar at vist det er eit spørsmål som går under nokon sitt styre verv at man spør den aktuelle personen. Vi forventar og god kommunikasjon og gjennomføringsevne av kvarandre. Ellers ønsker vi eit kjekt år.

 2. Referat fra fadderuka (ingvild)
  Fadderbarna gav tilbakemelding om ei kjekk fadderveke med varierte arrangement. Eine faddersjefen bytta studie og hadde dermed ei eiga fadderveke å ta del i, dermed blei det mykje press på den siste faddersjefen. Faddersjef fekk spørsmål fra både faddera, fadderbarn og rådgiver i starten av perioden, og det ble dermed mye stress. Eit anna problem vi støtte på var at det blei fleire Geografi studentar ein først tenkt og dermed ble logistikk eit problem da vi bare hadde tre faddergrupper og rundt 30 fadderbarn per gruppe. På avsluttningsfesten blei det lite kapasitet dermed ble det tatt ein avgjerelse at bare hovud faddarane skulle møte og ikkje delfaddarane. litt feilkommunikasjon skapte missnøye hos delfaddarane, men blei fiksa. På avsluttningsfesten var det fleire folk en det var lov til, men vi har ikkje fått nokon klagar frå utleigar. Det gikk ikkje ann å finne eit nytt sted å vere, heller gikk det ikkje ann å avbestille. Dei fadderbarna som ikkje drakk som faddersjef har snakka med har gitt positive tilbakemeldinger om lite drikkepress.


 3. Tavleplass 15 (rett til venstre for akademika)
  Ny tavleplass blir utdelt kvart år og vi har fått tavleplass rett til venstre for akademika. Vibekke tar ansvar for å kopiere ut og henge opp Geolfplaktar. Vist andre medlemmer av styret ser at det har blitt hengt opp plakater som ikkje tilhøyre Geolf, tek vi det ned. 4. UKEtoget – trenger en som tar ansvar, mer info på mail
  Lørdag 5. okt. blir det Uketog. Dette er ein gammal tradisjon kor studenter og linjeforeningar går i parade og visar fram si linjeforening. Geolf er oppført som nr 10 i paraden. Bak Århner og forran Ingeniører utan grensar. Dette blir ein fest dag der alle Geolf medlemmer er invitert. Vi startar med oppmøte på Geolf kontoret der vi kjøpar inn til frukost, dermed går vi i toget før vi på kvelden har ein fest i Kjelleren. Aslaug tar ansvar for arrangementet medan Ingvild tar ansvar for å booke kjelleren. Det blir utløyst midlar til frukost og eventuelt utstyr som trengst.


 5. Invitasjon (2 personer) til Erudios immeball 20. Sept – påmeldingsfrist 6. sept
  Teaterlosjen arangerer immatrekuleringsball 21.sept pris 200kr

  Erudios immeball er 20. sept pris 520kr.

  Det er to plassar på kvar. påmelding skjer via mail. bruk geolfmailen som du finner på google disken. deltakere betaler fra egen lomme.

  Eventkalender
  kommentar: blitt spurt å lage eventkalender før sommerferien.

12.septGeopils
17.septInformere førsteårs studenter om geolf i timen
26.septGeoquiz
sept/oktGeotur til estenstadvannet m/pølse
5. oktFrukost, uketog, kjellerfest
10.oktGeopils
24.oktGeoquiz
7. NovGeopils
21.NovEksamensfest
FebGeogalla

 1. EGEA
  har ikkje rukket å snakke saman så det er ikkje noko feedback derfra.

  Eventuelt
 • Studentenes ryddeaksjon (19.10) infomøte 8. Sept kl. 14
  – Ingeborg og daniell tar ansvaret for å lage til event og å gå på infomøte 8. sept.
 • FK Tellus
  dragvollligaen er ikkje eksisterande må inn i ny liga kosta 10 000 kr. geolf dekker med 5000 kr, resten må laget samle inn via dugnad eller medlemskontigent.  Sjå korleis lagmedlemmane stilla til det.
 • Resterende styreverv: 1. Års styremedlem, fagansvarlig
  Vi skal prøve å få med ein førsteårs student i styret. dette skal vi etterspør når vi går rundt å informerer dei.

  beerbong turnering: blir lagt ut på facebook kem som kan bli med på beerpong turnering.
 1. Møteevaluering

godt møte.

Møtereferat 30.04.2019

Møtereferat 30.04.19

 

Tid: 10:15

Sted: GEOLFkontoret

Kosansvarlig: Birgit

Saksliste:

 1. Erfaringskriv
 • Om erfaringer, evt. problemer og hvordan de har blitt løst etc.
 • Seneste det skal være klart: før neste semester starter
 1. Eksamensfest
 • Kristina S reklamerer for fest
 1. Dragvollmesterskapet 2019 (påmeldingsfrist 2. mai)
 • For styret
 • Melder oss på
 • GEOLF betaler for lag
 1. Vurdering av styreperioden
 • Sliter med oppmøte, styremedlemmer må gi klar beskjed
 • Hver person sitt ansvar å sjekke når styremøtet er
 • Geopils og Geoquiz annenhver uke har passet bra – forutsigbart og passende mengde, også fungert bra å rullere på lokaler for arrangementene
 • Vi kan bruke mer penger for å få tilskudd, for eksempel investere og kjøpe inn for eksempel mer mat
 • Har vært vanskelig å arrangere flere arrangementer pga. vær og andre forhold
 • Muligens arrangere mer spontane arrangementer, for eksempel grilling og gå tur
 • Merch; trenger flere kopper, kanskje kjøpe inn boksåpnere eller handlenett
 • Arrangere flere styrearrangementer – fremme attraktivitet og god s i gruppa
 • Flinkere til å bruke google docs ordentlig
 • Karl-Håkon legger ut attester på docs
 • Ikke åpne GEOLF mail uten å gi beskjed
 • Legge ut møtereferat mer konsekvent på geolf.org – bestemme en person som er ansvarlig for å legge ut
 1. EGEA
 • Skrive innlegg om tur til Finland og Russland som skal postes på geolf.org
 • EGEA festen var vellykket
 1. Forslagsboksen
 • Ønske om flere turer, flere sportsarrangementer
 • Ønsker flere GEOLF-kopper
 1. Annet
 • UKE-toget: melder oss på
 • Burde ha møte til neste semester så snart folk er i byen for å lage semesterprogram, slik at nye studenter kan bli engasjert i GEOLF

 

30.04.2019

Møtereferat 30.04.19

Tid: 10:15

Sted: GEOLFkontoret

Kosansvarlig: Birgit

Saksliste:

 1. Erfaringskriv
 • Om erfaringer, evt. problemer og hvordan de har blitt løst etc.
 • Seneste det skal være klart: før neste semester starter
 1. Eksamensfest
 • Kristina S reklamerer for fest
 1. Dragvollmesterskapet 2019 (påmeldingsfrist 2. mai)
 • For styret
 • Melder oss på
 • GEOLF betaler for lag 
 1. Vurdering av styreperioden
 • Sliter med oppmøte, styremedlemmer må gi klar beskjed
 • Hver person sitt ansvar å sjekke når styremøtet er
 • Geopils og Geoquiz annenhver uke har passet bra – forutsigbart og passende mengde, også fungert bra å rullere på lokaler for arrangementene 
 • Vi kan bruke mer penger for å få tilskudd, for eksempel investere og kjøpe inn mer mat
 • Har vært vanskelig å arrangere flere arrangementer pga. vær og andre forhold
 • Muligens arrangere mer spontane arrangementer, for eksempel grilling og gå tur
 • Merch; trenger flere kopper, kanskje kjøpe inn boksåpnere eller handlenett
 • Arrangere flere styrearrangementer – fremme attraktivitet og god s i gruppa
 • Flinkere til å bruke google docs ordentlig
 • Karl-Håkon legger ut attester på docs
 • Ikke åpne GEOLF mail uten å gi beskjed
 • Legge ut møtereferat mer konsekvent på geolf.org – bestemme en person som er ansvarlig for å legge ut
 1. EGEA
 • Skrive innlegg om tur til Finland og Russland som skal postes på geolf.org
 • EGEA festen var vellykket
 1. Forslagsboksen
 • Ønske om flere turer, flere sportsarrangementer
 • Ønsker flere GEOLF-kopper
 1. Annet
 • UKE-toget: melder oss på
 • Burde ha møte til neste semester så snart folk er i byen for å lage semesterprogram, slik at nye studenter kan bli engasjert i GEOLF

Møtereferat 30.04.2019

Innkalling til GEOLFstyremøte 30.04.19

 

Tid: 10:15

Sted: GEOLFkontoret

Kosansvarlig: Birgit

Saksliste:

 1. Erfaringskriv
 • Om erfaringer, evt. problemer og hvordan de har blitt løst
 • Seneste det skal være klart: før neste semester starter
 1. Eksamensfest 03 mai
 • Kristina S reklamerer for fest
 1. Dragvollmesterskapet 2019 (påmeldingsfrist 2. mai)
 • For styret
 • Melder oss på
 • GEOLF betaler for lag
 1. Vurdering av styreperioden
 • Sliter med oppmøte, styremedlemmer må gi klar beskjed
 • Hver person sitt ansvar å sjekke når styremøtet er
 • Geopils og Geoquiz annenhver uke har passet bra – forutsigbart og passende mengde, også fungert bra å rullere på lokaler for arrangementene
 • Vi kan bruke mer penger for å få tilskudd, for eksempel investere og kjøpe inn for eksempel mer mat
 • Har vært vanskelig å arrangere flere arrangementer pga. vær og andre forhold
 • Muligens arrangere mer spontane arrangementer, for eksempel grilling og gå tur
 • Merch; trenger flere kopper, kanskje kjøpe inn boksåpnere eller handlenett
 • Arrangere flere styrearrangementer – fremme attraktivitet og god s i gruppa
 • Flinkere til å bruke google docs ordentlig
 • Karl-Håkon legger ut attester på docs
 • Ikke åpne GEOLF mail uten å gi beskjed
 • Legge ut møtereferat mer konsekvent på geolf.org – bestemme en person som er ansvarlig for å legge ut
 1. EGEA
 • Skrive innlegg om tur til Finland og Russland som skal postes på geolf.org
 • EGEA festen var vellykket
 1. Forslagsboksen
 • Ønske om flere turer, flere sportsarrangementer
 • Ønsker flere GEOLF-kopper
 1. Annet
 • UKE-toget: melder oss på
 • Burde ha møte til neste semester så snart folk er i byen for å lage semesterprogram, slik at nye studenter kan bli engasjert i GEOLF

 

Møtereferat 04.03.19

Styremøte 04.03.19

Tid: 14.15- 16.00

Sted: GEOLF-kontoret

Kosansvarlig: Therese

SAKSLISTE

Årsmøte

 • For å promotere arbeidet vi gjør i styret
 • Dato: Gjerne etter geopils, Torsdag 2 mai, foreløpig tidspunkt: 12:00 -14:00
 • Alle må skrive erfaringsskriv om vervene sine
 • Må promoteres: må ha leder og økonomiansvarlig
 • Økonomiansvarlig; Karl-Håkon må lære opp evt. nyinnsatt

Eksamensfest

Forslag til ulike fester:

 • Faddervors hjemme hos folk
  • Må være 18-årsgrense på evt. utested
 • Møtes i parken (om det er fint vær), og muligens dra på geopils etterpå
 • Natt til første mai fest (x-russefest)
 • Telttur? Maria kan stille med hytte til disposisjon for dem som ikke har telt
 • Vibeke lager poll med fest-alternativer på Geir Globus og deler med GEOGstudenter så folk kan stemme

Geografidagen

 • 150 seter reservert på Dokkhuset, håper mange dukker opp!

Geogalla

 • 66 påmeldte
 • Konferansier: Karl-Håkon og Marius
 • Hyttevakter: Krisitna R har fikset 6 hyttevakter
  • Oppmøtetidspunkt: 16:00 for opplæring
  • Må ha en sikkerhetsvakt
  • Om de ønsker kan de ta rutebussen og bli med på akevors
 • Pynt:
  • Birgit blir med på IKEA
  • Må handles inn til nattmat, frokost, snacks og pynting
  • Pynting starter 16:00
 • Mat:
  • Vegetarmeny blir stekt couscous med grønnsaker
  • Vi skal ha ekstra aspargesbiter i aspargessuppa
 • Mathandel:
  • Mathandel skjer onsdag etter klokken 18:00 og Maria kan oppbevare maten i kjøleskap hos seg
  • Nattmat: pølser, serveres rundt 24:00-01:00
  • Ida Marie fikser mat til akevors
  • Frokost: Brød/baguetter med enkelt pålegg (servelat, ost og syltetøy). Trenger mat til 11 stk.
 • Rydding: prøver å få ryddet mest mulig i løpet av kvelden
 • Buss: sjekke at det er plass til alle
 • Spilleliste er fikset, sanger spilles kun en gang
 • Alle må ha på daljer (pluss de nye dersom de kommer frem i tide)
 • Vibeke tar med spikkekniv til akevors, og tar ansvar for buss oppover

EGEA

 • Ingen fra EGEA er tilstede

Annet

 • Møte 16:00-18:00 ang kjelleren, onsdag 6. mars
 • Ønske om styremiddag evt. styrehyttetur
 • Pils på Lille London med styrer fra andre linjeforeninger (kun styret)
 • 80-talls fest: trenger ikke påmelding, men de som skal må trykke skal fortest mulig (kun styret)
 • Epost med spørsmål om studiekvalitet – bes om å videresendes til ITV da dette er deres ansvarsområde
 • Trenger flere modeller som bakgrunns-personer for et bilde for NTNU. Vil foregå torsdag 14 mars, send melding til Karl-Håkon om du vil være med!!
 • Ballspill er herved forbudt på kontoret da det skaper rot og uro
 • Maria var med på sitt siste styremøte, rip ☹

Forslagsboksen

 • Ingen ting