Høstens program er klart, og her kan du lese hva du har i vente det neste semesteret

SEPTEMBER:
 • 08. Allmøte og Geopils
 • 21. Overnattingstur i Estenstadmarka
 • 27. Geobuldring
 • 29. Geoquiz
OKTOBER:
 • 05. Geokaffe
 • 13.  Geopils
 • 27. Geoquiz
 • Ikke bestemt: Koietur, Geoyoga
NOVEMBER:
 • 05. Halloweenfest
 • 10. Geografidagen, etterfulgt av Geopils
 • 24. Geoquiz
DESEMBER:
 • Geogløgg og vafler på kontoret
 • 16. Eksamensfest

Bli instituttillitsvalgt!

Masterstudent i geografi? Lyst på jobb på NTNU? Møt opp på GEOLF-allmøtet torsdag klokka 17.00 i D5! Da skal vi nemlig velge ny instituttillitsvalgt for masterstudentene på Geografisk institutt. Christian, som er tillitsvalgt nå, beskriver jobben som lærerik og engasjerende:

«Som ITV ved geografisk institutt har du mulighet til å delta i studentpolitikken gjennom studentrådet. Du forplikter deg til å sitte kontorvakt på studentrådskontoret to timer i uka, samt å delta på studentrådsmøtet annenhver onsdag.  På disse møtene blir det som regel diskutert forskjellige saker som er relevant for studentene, der NTNU og fakultetet er interessert i høre studentenes meninger. De tillitsvalgte får kompensasjon for kontorvakttiden og studentrådsmøtene. I tillegg får du et eksklusivt innblikk i hva som rører seg på instituttet. Jobben innbærer at du er et bindeledd mellom studentene og instituttet, og derfor representerer du geografistudentene i møter med instituttet. Blant annet får du være med på styremøter, møte i norsk geografisk fagråd og et par møter med administrasjonen og instituttlederen. Alt i alt er det en fin erfaring, og en god ting å ha på CV’en.»

– Christian, fjerdeårs geografistudent og ITV for masterstudentene på Geografisk institutt.

GEOLF på Facebook

Som geografistudent ved NTNU og medlem av GEOLF har du mulighet til å engasjere deg i en rekke undergrupper og like diverse informasjonssider på Facebook. Vi har samla oversikten her, slik at du kan melde deg inn i grupper av interesse og like sider du vil ha informasjon fra. Grupper:

GeoFagprat: Dette er gruppa for faglig diskusjon. Bli medlem om du ønsker å diskutere og dele relevant fagkunnskap med andre geografistudenter i Trondheim. En flott måte å koble teori opp mot ny forskning og dagsaktuelle mediedebatter, og finne fram til arrangementer som kan være av interesse for engasjerte geografer.

Geo kjøp og salg: Her kan du kjøpe og selge brukt geografipensum, og andre geografirelevante ting, til en billig penge.

EGEA Trondheim – internt: Gruppa der aktive i EGEA Trondheim kommuniserer seg imellom og planlegger EGEA-arrangementer. Mer generell EGEA-informasjon legges ut på GEOLFs nettside og facebookside.

EGEA Norge: Gruppa har samme funksjon som nevnte Trondheim-gruppe. Her foregår internkommunikasjon for aktive EGEA-medlemmer i Norge, hovedsakelig sentrert i ved universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim.

EGEA – Official Group: Her deler og diskuterer aktive EGEA-medlemmer fra hele Europa geografirelaterte tanker og lenker med hverandre.

GAIN – GeografAtletene i Nidaros: Gruppa for sportslig aktivitet tilknytta GEOLF. Her planlegger geografistudenter i Trondheim løping og andre sportslige aktiviteter.

FK Tellus Kvinner: Gruppa for aktive fotballspillere på geografistudiets eget kvinnefotballag. Meld deg inn om du vil være aktiv på damelaget!

FK Tellus Herrer: Gruppa for aktive fotballspillere på geografistudiets eget herrefotballag. Meld deg inn om du vil bli med på herrelaget!

GNSS – Geografenes Nudistsvømmeselskab: Denne sier seg selv; er du interessert i nakenbading er dette gruppa for deg. Selskabet krever slettes ikke at du er ikledd Eva eller Adams drakt, badetøy holder i massevis. På kjøpet får du aktiviteter som snøbading, isbading, badstu og hyttetur.

Sider:

GEOLF: Linjeforeningas egen facebookside gir deg informasjon om sosiale og faglige aktiviteter. Har du innspill eller spørsmål kan du kontakte oss her.

ITV Geografisk institutt: På denne sida formidler de instituttillitsvalgte for Geografisk institutt hva de driver med. Her kan du følge arbeidet deres og komme med konstruktive innspill, spørsmål og problemer du ønsker å ta opp.

Geografisk institutt, NTNU: Her deler instituttet vårt informasjon om geografistudiet, tilknyttede arrangementer og forskning.

EGEA: EGEAs facebookside deler generell EGEA-informasjon og annet stoff relevant for europeiske geografistudenter.

Geografikonferansen 2014 – en begivenhet utenom det vanlige

Torsdag 25. september og fredag 26. september fant Geografikonferansen 2014 sted på Scandic hotell Lerkendal. Konferansen ble arrangert av Geografisk Institutt i Trondheim og Norsk Geografisk Selskap (NGS). Overordnet mål for konferansen var å samle geografer fra forskning, skole, næringsliv og studenter.

10588765_10152722969032674_1703211882_n
Arrangørene hadde estimert å samle ca 80 geografer. Responsen var formidabel, og det ble 140 deltakende geografer. Responsen førte faktisk til at arrangørene ikke turte å reklamere for begivenheten som skulle finne sted.

Konferansen hadde en offisiell åpningssermoni torsdag klokka 09.00. Den ble åpnet ved et dypt, kulturelt innslag fra det afrikanske kontinent. Etter å ha satt god stemning i salen ved overraskende kulturelt innslag, entret geografiprofessor Terje Tvedt forum. 702477_10152722969612674_122562705_n

Han er kjent for sin skarpe kunnskap om vann og vannressursproblematikk. Han snakket også om forholdet mellom menneske og natur, altså av den dypeste kjernen i vitenskapsfilosofi og teori. Hans tale vakte stor oppmerksomhet i salen, og ga ytterligere gode perspektiver på et spørsmål som vekker stor diskusjon og usikkerhet i vitenskapen.

Videre utover dagen gikk det paralelle sesjoner. Overordnede temaer som strakk seg fra klimaendringers effekter på landsskap og samfunn, regionale endringer, ressursforvaltning med mer.

10723564_10152722970032674_1604342188_n
Om kvelden sto en høytidelig middag på agendaen. Taler fra høyt respekterte geografer, sangkor og immatrikulering av æresmedlemmer i Norsk Geografisk Selskap. En geograf mange kanskje kjenner til, Olav Fjær, er nå æresmedlem i NGS.
10716274_10152722969147674_441718477_n

Fredag åpnet med en felles sesjon der det ble presentert feltarbeid i videregående skole, dette  rettet mer direkte mot geografilærere. Videre utover dagen gikk det paralelle sesjoner der en kunne velge etter sitt interessefelt i geografifaget. Et annet høydepunkt gjennom hele konferansen var tidenes lunsj-bufét, samt kaffe- og kakeservering hele dagen. Konferansen ble avsluttet i 15- tiden fredag med vin, nøtter og diskusjon i vrimleområdene.

– Erlend Fikse, tredjeårsstudent ved geografisk institutt.

Nytt semester, nye utfordringer!

(information in English below)

Det er duket for et nytt semester!

Kjære GEOLFinger! Vær velkommen til Barteby’n. Om dere er ferske studenter eller allerede har tilbragt noen år på lesesaler og auditorier: høstsemesteret 2013 er i ferd med å starte!

Vi gleder oss til et nytt semester med våre tradisjonsrike GeoPils og GeoQuiz og andre happenings, og ikke minst EGEA-utvekslingen med Wien i slutten av oktober!

For alle dere som vil vite mer om fadderuka så har vi et program (med forbehold om mindre endringer), fadderne kommer med mer detaljert info og klokkeslett:

Tirsdag (13.8.) 1. Immatrikulering 2. Tildeling av faddere og «Where is what?» på Dragvoll 3. Bli-kjent-kveld
Onsdag (14.8.) Bli-kjent-kveld 2
Torsdag (15.8.) 1. Båt-tur* (mer info fås fra fadderne) 2. Fellesvors
Fredag (16.8.) 1. 10:15-12:00 Orienteringsmøte ved Geografisk institutt på rom D6, info fra GEOLF og EGEA Trondheim på slutten. 2. GeoQuiz på Nattergalen med premiering! På begge hendelsene denne dagen blir det mulighet til å melde seg på linjeforeningsopptaket og dermed også inn i GEOLF.
Lørdag (17.8.) Linjeforeningsopptak og -fest ved Lianvatnet, fadderukas høydepunkt! Grillmat og overraskelser! Krever betalt medlemsavgift i GEOLF, 200 kroner for hele studieåret.
Søndag (18.8.) Hviledag med faddergruppa
Mandag (19.8.) 1. Museums-/byvandring og kosepils og 2. Fellesvors
Tirsdag (20.8.) Blaclight paintball*/Brettspillaften
Onsdag (21.8.) Fellesvors og Temafest på Samfundet*, temaet vil bli annonsert!: https://www.facebook.com/events/234791540005760/?context=create
Torsdag (22.8.) Gåtur opp til Estenstaddammen med bading og grilling
Fredag (23.8.) Bowling-aften på Dora, rabatt for GEOLF-medlemmer
Lørdag (24.8.) Faddergalla. Fadderbarna samles selv, mens fadderne er på Gløshaugen fra og med 18.00. Alle samles på Samfundet utover kvelden for å avslutte Fadderuka 2013: https://www.facebook.com/events/1399017510320308/
Søndag (25.8.) Hviledag med faddergruppa

*Båttur, blacklight paintball og inngang på Samfundet betaler hver enkelt selv.

Er du fadder og har spørsmål angående fadderuka ta kontakt med fadderukeansvarlige Åge (45437631) eller Henning (95557339). Er du fadderbarn og har spørsmål: ta kontakt med fadderne dine, og hvis du er sent ute til fadderuka og ikke har fått utdelt faddere, eller av andre årsaker ikke får kontakt med fadder: kontakt Åge eller Henning eller på mail info.geolf(at)gmail.com

Vi snakkes plutselig! 😉

Vennlig hilsen, Geir Globus 🙂

IN ENGLISH:

Hello dear geographers! :)

Welcome to Norway and welcome to Trondheim! Here is an English version of what is going to happen the next couple of days, during «Fadderuka» («the buddy week») (with reservations for small changes). The buddies will give you more detailed information and times.

Tuesday (13.8.) 1. Approximately 12:30, welcome lunch by the Department of Geography in the Bambus canteen at Dragvoll. After that GEOLF and other student organizations will have stands in the main «street» of Dragvoll where you can get more info and join a buddy group for the next two weeks 3. Social evening in the buddy group

Wednesday (14.8.) Social evening 2

Thursday (15.8.) 1. Boat-trip* (you’ll get more info from the buddies ) 2. Common pre-party

Friday (16.8.) GeoQuiz at the pub «Nattergalen» with prizes! Opportunity to sign up for the GEOLF admission party and by doing that get membership in GEOLF.

Saturday (17.8.) GEOLF admission party at the lake «Lianvatnet», the highlight of Fadderuka! Barbecue and surprises! Requires paid membership fee in GEOLF, 200 NOK for the study year (you can pay at the lake).

Sunday (18.8.) Recovery day together with your group

Monday (19.8.) 1. Museum-/city walk 2. Common pre-party

Tuesday (20.8.) Blaclight paintball*/board game evening

Wednesday (21.8.) Common pre-party  and theme party at «Samfundet»*, the theme will be announced!: https://www.facebook.com/events/234791540005760/?context=create

Thursday (22.8.) Walking trip up to «Estenstaddammen» with bathing and barbecue

Friday (23.8.) Bowling-evening at «Dora», discount for members of GEOLF

Saturday (24.8.) «Faddergalla» (ball at Samfundet)). The newbies gather some place themselves, while the buddies eat dinner at Gløshaugen from 18:00. All meet at Samfundet during the evening to finish Fadderuka 2013: https://www.facebook.com/events/1399017510320308/

Sunday (25.8.) Relaxing day together with your group

*The boat trip, blacklight paintball and entrance at Samfundet everyone pay themselves.

If you have any questions concerning Fadderuka, please don’t hesitate to contact your buddy or the buddy responsibles Åge (+47 45437631) and Henning (+47 95557339), or mail us at info.geolf@gmail.com.

See you! 😉

Friendly regards, Geir Globus («Geir Globe»:)

Bli med på utveksling til Mainz

Denne høstens store nyhet på EGEA-fronten er neste utveksling, og denne gangen gangen skal vi reise til Mainz i Tyskland.

Hva er en EGEA-utveksling? Utvekslinger er den mest populære typen arrangement innen EGEA, og det går ut på at man reiser en gruppe på 5-10 personer og besøker en annen EGEA-entity i noen dager. Da bor man hos geografistudentene der, spiser sammen og får se deres by og studentliv. Man får også sett og gjort mye man aldri ville fått gjort som turist. Senere kommer de man bodde hos hit, og vi viser dem Trondheim og studentlivet her. Ettersom vertsbyen dekker overnatting, mat og aktiviteter er dette en svært rimelig måte å se nye steder på, det eneste man selv betaler er reisen. En utveksling er en fantastisk mulighet til å bli kjent med geografistudenter fra et annet land, utveksle meninger og kunnskap og få nye venner.  Vi har allerede hatt utvekslinger med Helsinki og Amsterdam, og nå skal vi besøke Mainz i Tyskland.

Hvis dette høres spennende ut så bli med! Vi skal reise rundt 7 personer, og dato for turen er 1-5. november. Deretter kommer en gruppe fra Mainz og besøker oss den tredje uka i januar (mer detaljer kommer). Hvis du ønsker å bli med, send en melding til andresb@stud.ntnu.no eller André Sæther Berger på facebook.

Det vil bli mulig å diskutere utvekslingen på egea-forumet både før og etter turene, så hvis du er interessert i å bli med men ikke er registrert på siden ennå anbefales det å registrere seg der.

GEOLF inviterer til allmøte

Heisann, kjære geografer! (For English see further down)

GEOLF inviterer til allmøte:
Torsdag 6. september kl 14.15
På Rødkantina (se kart lenger ned)

På møtet vil vi blant annet presentere semesterets arrangementer.

Vi kommer også til å velge personer til følgende stillinger:
Nestleder
Økonomiansvarlig
Medlemsansvarlig
Nettansvarlig/promosjef
EGEA-kontaktperson

GEOLF stiller med gratis mat!

Vel møtt!

—————————————- ENGLISH —————————————-

Dear geographers!

Geolf invites to General Assembly
Thursday 6th September at 14.15
In the red cantina (see map further down)

We will present this autumns activities.

We will also elect the following board members:
Vice-president
Treasurer
Membership responsible
Webmaster/promotion responsible
EGEA-contact person

GEOLF will serve food!

We are looking forward to see you there!

Her er kart som viser hvor rødkantina er / Here’s a map that shows where the red cantina is: